วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์งานประเพณีวันสำคัญ

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ ลานเวทีการแสดงสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่)

วันที่ 8 พ.ย.65 เวลา 17.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดย ผศ.ดร.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ ลานเวทีการแสดงสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่)

🏆ทั้งนี้ ได้ร่วมแข่งขันการประกวดกระทง 🎖โดยการประกวดครั้งนี้ สศว. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสร้างสรรค์ เงินรางวัล 4,000 บาท

🍀กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ รักษา ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทง ให้ประชาชนและเยาวชนได้แสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทยให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน

🍀มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดกระทง ประกวดหนูน้อยนพมาศ ขวัญใจหนูน้อยนพมาศ การแข่งขันเซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง และสตรีทบาสเก็ตบอลและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ทำให้บรรยากาศภายในงานครั้งนี้ ได้รับการตอบรับและความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม