วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจําปี 2565

วันที่ 9 พ.ย.65 เวลา 17.00 น. ณ เวทีกลาง สนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร. พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจําปี 2565 โดย นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมและเดินชมบูธนิทรรศการการแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ และจำหน่ายสินค้า

🌈การจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” เป็นความร่วมมือของส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ มีการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ และจำหน่ายสินค้ามากมาย เพื่อเป็นการเผยแพร่งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับ ประชาชนในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล