วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 27, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์งานประเพณีวันสำคัญ

ร่วมแข่งขันการประกวดกระทง ในกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

🏆ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในนามตัวแทนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เข้าร่วมแข่งขันการประกวดกระทง ในกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ ลานเวทีการแสดงสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่) เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2565
🎖ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสร้างสรรค์ เงินรางวัล 4,000 บาท