วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

กิจกรรม “นั่งรถไฟเที่ยวชมปราสาทเมืองที “ (เมืองที เมืองเก่า ปฐมบทเมืองสุรินทร์)

🎊มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการ(เมืองที เมืองเก่า ปฐมบทเมืองสุรินทร์) โดย ผศ. ฉลอง สุขทอง อธิการบดี ม.รภ.สร. พร้อมด้วย ผศ.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมผู้บริหารและบุคลากร เดินทางไปร่วมงานครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2565 ภายใต้กิจกรรม “นั่งรถไฟเที่ยวชมปราสาทเมืองที “ (เมืองที เมืองเก่า ปฐมบทเมืองสุรินทร์) ณ ตำบลเมืองที จังหวัดสุรินทร์ โดย นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน
🎊ภายในงาน มีการจัดการแสดงนิทรรศการภาพ จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.รภ.สร. เล่าถึงเรื่องราวของ (เมืองที เมืองเก่า ปฐมบทเมืองสุรินทร์) พร้อมด้วยการเสวนา อีกทั้ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวตำบลเมืองที ทำให้บรรยากาศภายในงานอบอุ่น เต็มไปด้วยกลิ่นไอเมืองที เมืองเก่า สร้างรอยยิ้มและความสุขให้ชุมชนตำบลเมืองทีเป็นอย่างมาก