วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 27, 2024
กิจกรรม

ต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. ผศ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเข้าพบปะเพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินด้านศิลปวัฒนธรรม
ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์