วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล “คนดีศรีเมืองช้าง”

(วันนี้)29 ธ.ค.65 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดย ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี ม.รภ.สร พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคากร สศว. เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล “คนดีศรีเมืองช้าง” วาระปีมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี
🔸กิจกรรมดังกล่าวฯ จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์  โดย สศว. นางนิมิตรา บุตรกันหา เจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษา ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล “คนดีศรีเมืองช้าง” ในสาขาผู้ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ห้องรัตนาสยาม โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์