วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

ศึกษาดูงาน ณ สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มรภ. รำไพพรรณี วันที่ 3 พ.ค.66

📣(วันนี้) 3 พ.ค.66 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดย ผศ.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการ สศว. พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เดินทางศึกษาดูงาน ณ สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มรภ. รำไพพรรณี ซึ่งได้รับการต้อนรับ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินทร์ สุภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย อาจารย์ชัชวาลย์ มากสินธ์ รองผู้อำนวยการฯ และทีมงาน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

📣ทั้งนี้ ยังนำชมพิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ ทางด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชน ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม รวมถึงแนวทางการออกแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เพื่อนำมาต่อยอดการดำเนินงานของ สศว. ม.รภ.สร. อย่างยั่งยืนต่อไป