วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรม

ผศ.ดร. พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์