วันศุกร์, กรกฎาคม 19, 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1

สำนักศิลปะและวัฒนธรร

Read More
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองทีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมงานประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 25

Read More
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ITAพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1 ในหัวข้อบรรยาย “Soft Power นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์สู่การพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนฯ”ITA

วันที่ 11 ตุลาคม 256

Read More
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายทวีวัฒน์ มูลจัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าปฏิบัติราชการ ในสังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read More
Uncategorizedข่าวประชาสัมพันธ์

ขบวนแห่เทียนพรรษาจากหน้าศูนย์ ปฏิบัติธรรมเข้าสู่ศาลาศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง (บ้านละเอาะ) เพื่อถวายต้นเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” ประจำปี 2566

(วันนี้) 26 ก.ค.66 ม

Read More