วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

ริ้วขบวนแห่องค์พระพุทธรูปศิลาไปประดิษฐาน ณ หอวัฒนธรรม

💦(วันนี้ ) 11 เม.ย.66 เวลา 08.39 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผศ.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการ สศว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมริ้วขบวนแห่องค์พระพุทธรูปศิลาไปประดิษฐาน ณ หอวัฒนธรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี ม.รภ.สร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงตั้งองค์พระพุทธรูปศิลาบนบัลลังก์แลพิธีทำบุญอุทิศทักษิณานุปทาน ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วย ชาว ม.รภ.สร. ร่วมประกอบพิธีอย่างอบอุ่น

💦ต่อมา เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย อธิการบดี ม.รภ.สร. เป็นประธานในพิธีประกาศสงกรานต์ ภายใต้กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ม.รภ.สร. ประจำปี 2566 เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมกิจกรรมในพิธีขอขมา สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพ กิจกรรมสันทนาการ ประกวดส้มตำลีลา ประกวดก่อเจดีย์ทราย และการประกวดการแต่งกาย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ ชาว ม.รภ.สร. ได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์ บุคลากร และผู้อาวุโสของ ม.รภ.สร.

#สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์💦🌼🌺🌸

#ประเพณีวันสงกรานต์ 2566 💦💦💜💚